Om LGBT Danmarks Rådgivning

Alle har brug for et lige møde Vi er en almen, frivillig og anonym rådgivning under LGBT Danmark, som beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende seksuel identitet, kønsidentitet og juridisk retsstilling. Vi henvender os til homo-, bi- og transpersoner, der er i tvivl eller bare er nysgerrige, samt familie og venner. I overensstemmelse med LGBT Danmarks politiske program, mener vi, at alle mennesker skal have mulighed for at realisere deres individualitet uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, sociale og kulturelle forskelle eller seksuel orientering – og uanset hvilken familieform man vælger at leve i. I Rådgivningen arbejder vi derfor ud fra disse grundlæggende principper:

  • Vi mener, at alle mennesker har brug for et lige møde.
  • Vores rådgivning er baseret på anerkendelse af den, du er og genkendelse og respekt for de problemstillinger du er i berøring med.

Derfor prøver vi at møde dig, der hvor du er og tager altid afsæt i dine problemstillinger, sådan som du selv forstår dem. Vores opgave er at skabe mulighed for, at du kan finde dine egne løsninger. Rådgivningen er åben for alle, den er anonym og gratis, og alle rådgivere har naturligvis tavshedspligt.

Vores etiske grundlag Vi rådgiver ud fra egen erfaring og er derfor ikke en professionel rådgivning. Vi giver ikke konkrete råd medmindre det drejer sig om juridiske eller lægelige henvendelser. Først og fremmest tilbyder vi at lytte og perspektivere, tilbyder at møde dig, der hvor du er og giver mulighed for anonym eller personlig samtale og sparring vedrørende deproblemstillinger, du selv formulerer. Har du brug for en snak, står vi klar i Rådgivningen.

Hvem er vi? Vi er i alt 10 faste rådgivere, som har vagt på skift, mindst to ad gangen. Der er altid en mandlig og en kvindelig rådgiver til stede. Aldersmæssigt fordeler vi os mellem 20 og 70 år, og vi har alle forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Den første torsdag i måneden er der desuden jurist(er) til stede, men juristen kan også kontaktes pr. telefon eller mail via rådgiverne i løbet af måneden. Øvrige torsdage kan juridiske spørgsmål videresendes til besvarelse på mail. En vis svartid må du dog regne med.

Hvilken erfaring har vi? Vi har alle erfaring med problemstillinger, der vedrører seksuel identitet og kønsidentitet. Nogle af os har arbejdet i Rådgivningen i flere år, men vi har også nytilkomne, der har erfaring med rådgivning fra for eksempel deres arbejde.

RådgivningsDanmark LGBT Danmark er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark, som er er forening af organisationer, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

Åbningstider Se alle vores åbningstider her