Crush

Eng. udtryk for en i reglen midlertidig betagelse af en anden person eller en person, der er målet for en sådan betagelse.

Et crush kan i visse tilfælde være en forløber for og derved antage karakter af en reel forelskelse.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®