Corrective rape

Eng. udtryk for en korrigerende voldtægt; en hadforbrydelse, hvor personer bliver voldtaget på grund af deres opfattede seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Den tilsigtede konsekvens af voldtægten, set fra gerningsmandens synspunkt, er at ændre offerets seksuelle orientering til heteroseksualitet eller at gennemtvinge en overensstemmelse med stereotype kønsopfattelser.

Begrebet blev udviklet i Sydafrika efter flere kendte tilfælde af korrigerende voldtægter af lesbiske kvinder.

Selv om nogle lande har love, der beskytter lgbt-personer, bliver korrigerende voldtægter ofte overset.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®