Landsledelsen

Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november. Landsledelsen har op til 9 medlemmer og referater fra møderne kan læses online.
Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Den nuværende landsledelse er valgt på ekstraordinær generalforsamling i maj 2019, og har følgende medlemmer:

Ask Ulrich Petersen, forperson
Susanne Branner Jespersen, generalsekretær

Susanne Branner Jespersen (hun/hende),

Jeg er 46 år, og uddannet antropolog og konfliktmægler, begge fra Københavns Universitet. Jeg boede nogle år af min barndom i henholdvis Tanzania og Sierra Leone, og har siden boet og arbejdet i Grønland, Ghana, Guinea Bissau og Tanzania. Min professionelle specialisering har været centreret omkring social og strukturel ulighed, minoriteter, konflikt og konfliktarbejde, og jeg arbejder nu som underviser, mægler og leder af økonomi og vækst i i Center for Konfliktløsning. Jeg er drevet af at bekæmpe social ulighed og af at være med til at skabe fællesskaber, hvor mennesker kan trives og være dem, de er.

Jeg har været frivillig i LGBT Danmark siden 2011 og ansat i årene 2014-19 som fundraiser og projektleder. I min ansættelse var jeg med til at fundraise til indsatser i LGBT Danmark, både nationalt og internationalt, samt var projektleder på de største af foreningens projekter, og repræsenterede foreningen i diverse globale LGBT+ netværk og fora. Tidligere har jeg arbejdet i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid, som ekstern lektor på KU & RUC, for Center for Ungdomsforskning og som selvstændig.

Mine styrker er at skabe gode samarbejdsrelationer, skabe netværk, se muligheder, få ideer og at føre disse ud i livet. Jeg bidrager til arbejdet i Landsledelsen med strategisk viden og kunnen, solid erfaring fra foreningsverdenen, indsigt i økonomi og drift, samt indgående kendskab til LGBT Danmarks frivillige, projekter, samarbejdsflader og potentiale.

Jeg drømmer om en forening, hvor vi kan rumme mangfoldigheden i både ord og handling; hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi lykkes med at løfte, samle og styrke hele LGBTIAQ+ miljøet i Danmark.

Mail: susanne(snabela)lgbt.dk

Lorraine Hayles
Miguel Obradors

I am 39 years old and I was born and raised in Spain. I came to Denmark in 2001 as exchange student, where I finished my studies in Social Sciences at Roskilde University. My Master Thesis dealt with European social movements and democratisation processes.

Until I was 20 years old I felt comfortable identifying myself as genderqueer, even though I had not a word for it at that time. From that age to nowadays I have preferred to identify myself as male. I was assigned male by birth, therefore I am a cisgender male with a genderqueer/non binary childhood. I am bisexual and/or pansexual, which for me it means that my attraction is not always sex/gender determined but, instead, I can be attracted to different bodies, personalities and gender expressions depending on the situation, the context, the interaction and the mood.

I have been very involved in DIT grassroots movements fighting against monosexism and biphobia both in Spain, Denmark and globally. I have also dealt academically with questions related to oppression of minorised groups informed by deconstruction and poststructuralist approaches as well as queer theory.

I work better in open structures that welcome and celebrate norm-critical and intersectional approaches to deal with and to solve problems.

My vision for LGBT-DK is an organisation close to the LGBT community, open to its changes and to its struggles; an organisation that listens, that feels and that takes care of all the members of our diverse community. I believe that in one way or another we are all oppressed and we are all oppressors; being aware of our own privileges and not only of the oppression we are exposed to is a difficult but important part of working in an organisation committed to boost and to enhance diversity through structural change.

My fields of general interest are rainbow families, bisexual politics, democratisation processes and accountability, norm-critical and intersectional politics, BDSM/kink and international solidarity and cooperation.

In October 2018 I became a proud father of a triracial rainbowchild.

Jackie Vesterhaab Kristensen
Anna Wandel-Petersen

Jeg hedder Anna Wandel-Petersen er 26 år gammel, arbejder på et døgntilbud i Center for Autisme og Specialpædagogik, bor i København og læser Sociologi på Lunds Universitet. Jeg er normkritisk aktivist-, debattør og anvendt foredragsholder og konsulent i en bred vifte af sammenhænge, hvor viden om antidiskrimination er efterlyst. I de seneste 10 år har jeg beskæftiget mig aktivistisk med køn og seksualitet. Dels har jeg tidligere været næstforperson og en del af bestyrelsen i LGBT+ ungdom og dels er jeg en del af det normkritiske undervisningsinitiativ ‘Normstormerne’, som siden 2012 har undervist børn, unge og relevante fagpersoner i normkritik med det formål at skabe mindre diskrimination i folkeskolen.

Jeg har tre primære visioner som bestyrelsesmedlem i LGBT Danmark, de er tæt forbundne og jeg er af den overbevisning, at de ikke fungerer separat fra hinanden.

Den første er at få normkritiske perspektiver til at blive en central del af LGBT Danmark, både internt i den måde foreningen er organiseret og eksternt i den politik foreningen arbejder med, udfører og påvirker. Den anden er at bidrage til at foreningen i højere grad arbejder intersektionelt og tager højde for de mange forskellige måder man kan være minoritet på. Dette er vigtigt fordi vi skal at undgå at minoriserede grupper  og personer som oplever at være dobbeltminoriteter, bliver ussynliggjort og diskrimineret i foreningens politiker. Den tredje vision består i at udføre et solidt stykke arbejde mod at skabe bedre repræsentation i foreningen, det vil sige at foreningens medarbejdere og frivillige skal have forskellige erfaringer med det at vaere LGBTQIA+ person, saledes at der er en mangfoldighed I de perspektiver der indgår I foreningens arbejde. Jeg mener nemlig ikke at nogen af de ovennævnte visioner kan virkeliggøres uden bredere og bedre repræsentation blandt LGBT Danmarks aktive.

Mail: anna.wandel(snabela)lgbt.dk

Kenneth Engberg
Christoffer Jakshøj
Mikkel Ray Christensen
Thies L. Smedegaard, suppleant
Martin Kaas, representant for LGBT+ Ungdom

Martin Kaas, 22 år, økonomiansvarlig i LGBT+ ungdom og ungdomsrepræsentant i LGBT Danmarks Landsledelse.

Mail: martingkaas(snabela)lgbt.dk

Samarbejdet mellem LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark er stærkt og skal være med til at præge en ny retning for bedre vilkår, trivsel samt flere rettigheder for unge LGBT+’ere i Danmark.

Vi skal være med til at skabe fokus på, hvordan daginstitutioner, grundskolerne, gymnasierne og de videregående uddannelse i langt højere grad har fokus på  normkritisk pædagogik, undervisningspraksis og politisk gør plads til alle de køn og/eller seksualiteter, der er, på deres institutioner.

Samtidig vil vi også samarbejde om at skabe et bedre og mere inkluderende sundhedssystem for LGBT+ personer, der søger forarbejdende lægehjælp, på forskellig vis.

Forretningsorden

Landsledelsens gældende forretningsorden kan læses her: Forretningsorden for Landsledelsen