Stop Hadforbrydelser

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, som var motiveret af had til din seksuelle orientering, har du været udsat for en hadforbrydelse. Forbrydelsen kan fx være et verbalt overgreb, vold eller tyveri. Enhver strafferetlig forbrydelse, der er motiveret af had til din seksuelle Læs mere …

Sig fra nu

Sig fra nu over for forskelsbehandling på grund af: Køn, Race, Hudfarve, Etnicitet, Religion eller tro, Politisk anskuelse, Alder, Handicap, National oprindelse, Social status, Kønsidentitet eller Seksuel orientering. På institut for menneskerettigheders hjemmeside kan du anonymt registrere din oplevelse af forskelsbehandling.

It’s not a game

Som optakt til vinter-OL i Sochi lancerer LGBT Danmark kampagnen ”It’s not a Game”. De olympiske lege handler om at samle mennesker på tværs af kulturelle forskelle i harmoni og gensidig respekt. Men i værtslandet, Rusland, er det ikke sådanne værdier, der lægges for dagen. Læs mere …